Internationell logistik med inriktning flygfrakt

Lastfartyg

Fakta

Nästa start: Ingen planerad start
Ansök senast: -
Omfattning: Fyra terminer
Poäng: 80 KY-poäng
LIA-praktik:

Denna utbildning erbjuds inte längre

Den här 2-åriga Ky-utbildningen startade 2008, och intresset från branschen är stort. Vi har kontakt med flera företag som är intresserade av att ta emot de studerande under de tre LIA-perioderna.

Vad handlar då en logistikutbildning om?

Logistik avser främst transporter, i det här fallet med inriktning på flygfrakt. Men det handlar också om alla de tjänster runt omkring som behövs för att transporterna ska fungera effektivt; planering, lagerhållning, miljöanalyser, kostnadsberäkningar och mycket mer. Under den här utbildningen får du en god insyn i logistikbranschen, och när du tar examen är du redo för ett arbete inom denna expansiva sektor.

Ofta tänker vi inte på hur mycket transporter påverkar våra liv. Det handlar ju inte bara om att transportera människor utan att se till att mat, kläder, byggmaterial och allt annat förflyttas hela vägen från fabriken – som kanske finns på andra sidan jordklotet – till butikshyllorna, och sedan vidare till slutanvändaren. Faktum är, att logistikbranschen idag omsätter lika mycket som hela byggindustrin. (Källa: SCB Basfakta företag enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI, avser 2004.)

Detta innebär också, att du efter denna utbildning kan komma att arbeta på i princip vilken typ av företag som helst. De flesta stora företag har medarbetare som arbetar med någon form av logistik; exempelvis inköp, lagerhållning och leveranser. Det kan vara ett renodlat transportföretag, men du kan lika gärna arbeta på företag av typen Volvo, Ericsson eller H&M, för att nämna några av de mest välkända.