Behörighet och urval

Grundläggande behörighet har den som fått ett slutbetyg från gymnasieskola eller vuxenutbildning med minst 2250 godkända gymnasiepoäng, eller avlagt en högskoleförberedande examen alternativt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, eller om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet med ett äldre gymnasie-/vuxenutbildningsbetyg, eller motsvarande krav från folkhögskola eller utländska betyg som är bedömda av VHS (Verket för Högskoleservice).

Du kan även vara behörig via reell kompetens, som på dessa utbildningar innebär att du har minst tre års arbetslivserfarenhet samt godkända betyg i de ämnen som krävs för särskild behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier här.

Krav på särskilda förkunskaper
Till utbildningen krävs godkända betyg (minst E/G/3) i:
- Svenska 1+2 / A+B alt Svenska som andraspråk 1+2 / A+B eller motsvarande
- Matematik 1 a/b/c alt Matematik A eller motsvarande
- Engelska 5 alt Engelska A eller motsvarande
- Samhällskunskap 1b alt Samhällskunskap A eller motsvarande
- Relevant yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet, minst 2 år varav 1 år sammanhängande.
Tjänstgöringen ska omfatta minst 50 %.

Särskilda förkunskaper - motivering
Utbildningens innehåll bygger på att de studerande kan uttrycka sig väl i tal och skrift. Litteratur och föreläsningar har en hög språklig nivå. Utbildningen innefattar delar som fordrar grundläggande matematiska kunskaper.
De studerande kommer att kritiskt granska lagar, direktiv och föreskrifter kring samhällsskydd, beredskap samt nationella handlingsplaner. Utbildningen ger de studerande förutsättningar för att kunna samordna de grundläggande disciplinerna inom riskhantering, krisledning, skydd och säkerhet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, brandsäkerhet och arbetsmiljö. För att de studerande ska ha möjlighet att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs goda kunskaper i samhällskunskap, matematik, engelska och svenska. Då utbildningen leder till arbetsledande och samordnande yrkesroller inom säkerhetsbranschen krävs relevant yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett fördelaktigt sätt.

Urval

Urvalet baseras på betyg, arbetslivserfarenhet, yrkeserfarenhet inom branschen samt tidigare utbildning. För mer ingående beskrivning vänligen läs utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

Frågor?

Kontakta studie- och yrkesvägledare Anna Sjöström  (anna [dot] sjostrom [at] harryda [dot] se  / 031-724 66 09) om du har frågor om behörighet.