Behörighet och urval

Förkunskap

Grundläggande behörighet genom:

  1. gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning,
  2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E/G/3 i följande kurser:
Svenska 2/B, Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande  

Företagsekonomi 1/A eller motsvarande

Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser, gymnasial utbildning samt särskilt prov.

Kurser som poängsätts är: svenska 2/B/svenska som andraspråk 2/B, svenska 3/C/svenska som andraspråk 3/C, företagsekonomi 1/A, företagsekonomi 2/B, engelska 5/A, engelska 6/B, engelska 7/C, matematik 1/A, matematik 2/B samt matematik 3/C.

Poäng för tidigare utbildning utdelas till dem som uppnår behörighet via ekonomiprogrammet alt handels- och administrationsprogrammet.

De 100 sökande med högst referensvärde kallas till särskilt prov (likt en intervju).

Mer information om bland annat urvalsprocessen och motivering till de särskilda förkunskapskrav som ställs kan du läsa om i utbildningsplanen som finns för nedladdning på www.yhim.se.

Sista kompletteringsdag för obligatoriska handlingar är samma som sista ansökningsdag. 

Komplettering av betyg på behörighetsgivande kurser som läses under vårterminen 2018 ska vara oss tillhanda senast 2018-06-15. Ange i ett personligt brev om du studerar någon behörighetsgivande kurs.

För mer ingående beskrivning vänligen läs utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

 Frågor?
Kontakta studie- och yrkesvägledare Mina Jordan  (mina [dot] jordan [at] harryda [dot] se  / 031-724 66 09) om du har frågor om behörighet.