Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier här.

 

Krav på särskilda förkunskaper
Utbildningen ställer inte krav på särskilda förkunskaper
Urval
Personligt brev (obligatoriskt): Berätta om dig själv, varför du vill gå utbildning och om du har några erfarenheter inom utbildningens yrkesområde. Max ett A4.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalspoäng baseras på intervju som utgår från det personliga brevet som bifogats vid ansökan, samt skriftliga prov i svenska, engelska och matematik.  Resultaten på varje del ger vardera 1-10 poäng. (Max. 40 poäng)

Urvalsproven kommer att genomföras under vecka 24. Inbjudan till urvalsprov skickas till behöriga sökande efter den 15 maj.

För mer ingående beskrivning vänligen läs utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

 Frågor?
Kontakta studie- och yrkesvägledare Anna Sjöström  (anna [dot] sjostrom [at] harryda [dot] se  / 031-724 66 09) om du har frågor om behörighet.