Behörighet och urval

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier här.

 Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E/G/3 i följande kurser:

  • Svenska 1+2 / A+B alt Svenska som andraspråk 1+2 / A+B eller motsvarande
  • Matematik 1 a/b/c / A eller motsvarande
  • Engelska 5 / A eller motsvarande
  • Företagsekonomi 1 / A eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper - motivering
Ovanstående krav är en förutsättning för att de sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett fördelaktigt sätt. Litteratur och föreläsningar ligger på en hög språklig nivå, både på svenska och engelska. Utbildningen innehåller kurser såsom Affärsengelska med yrkesinriktning samt kurser som bygger på god kommunikativ förmåga som gör att förkunskapskraven i svenska och engelska är befogade. Då utbildningen innefattar kurser som innehåller olika beräkningsmoment fordras grundläggande matematiska kunskaper och därav är matematik ett förkunskapskrav. De krav vi ställer förutom svenska, engelska, matematik är att de studerande tillgodogjort sig kunskaper motsvarande Företagsekonomi 1/A, eftersom det krävs en viss förståelse för företagens roll i samhället och ekonomiska grundbegrepp för att tillgodogöra sig utbildningen.

 Urval 
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalspoäng baseras på betyg för de kurser som denna utbildning har som särskilda förkunskapskrav, arbetslivserfarenhet, samt yrkeserfarenhet inom branschen. Även kurserna Svenska 3/C, Engelska 6/B, Matematik 2a/2b/2c/B, Matematik 3a/3b/3c/C och Företagsekonomi 2/B ger urvalspoäng.

 Mer information om bland annat urvalsprocessen och motivering till de särskilda förkunskapskrav som ställs kan du läsa om i utbildningsplanen som finns för nedladdning på www.yhim.se.

 Frågor? 
Kontakta studie- och yrkesvägledare Anna Sjöström  (anna [dot] sjostrom [at] harryda [dot] se  / 031-724 66 09) om du har frågor om behörighet.