Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med

Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier här.

 Krav på särskilda förkunskaper

Till utbildningen krävs godkända betyg (minst E/G/3) i:

  • Svenska 2/Svenska B alt Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande 
  • Engelska 6/Engelska B eller motsvarande 
  • Matematik 2 a/b/c/Matematik B eller motsvarande 
  • Yrkeserfarenhet inom utbildningens huvudteman motsvarande två års heltidsarbete, (alt. tre år minst 50% tjänstgöring).
    Alternativt eftergymnasial utbildning om minst tre år med examen inom relevant område tillsammans med minst ett års yrkeserfarenhet heltid (alt. två år minst 50% tjänstgöring). 

Exempel på yrkeserfarenhet inom utbildningens huvudteman: - energi, miljö och kvalitets/verksamhetsutveckling, eller liknande. 

Projektarbete, examensarbete och liknande inom utbildningens huvudteman kan tillgodoräknas som yrkeserfarenhet.

Urval 

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser, eftergymnasial utbildning samt yrkeserfarenhet.

Betyg för de kurser som denna utbildning har som särskilda förkunskapskrav poängsätts enligt följande: E/G/3=5 p, D=7.5 p, C/VG/4=10 p, B=12.5 p, A/MVG/5=15 p. Motsvarande poängsättning för studieomdöme från Folkhögskola.

För sökande som uppfyller behörigheten genom utländska betyg, behörighetstest alternativt reell kompetens erhåller 5 p. (Max. 45 poäng)

Meriterande gymnasiala kurser med minst betyget E/G: Svenska 3/C, Matematik 3/C, Engelska 7/C, Energiteknik 1/Energi A, Energiteknik 2/Energi B, Förnybar energi/alternativ Energihantering, Naturkunskap 2/B, Kemi 1/A, Kemi 2/B, Biologi 1/A och Biologi 2/B poängsätts med 5 p/kurs. (Max. 55 poäng)

Tidigare utbildning: Teknikprogrammet alternativt Naturvetenskapsprogrammet eller motsvarande poängsätts med 5 p. (Max. 5 poäng)

Yrkeserfarenhet utöver det särskilda förkunskapskravet (omfattning minst halvtid omräknat till heltid) poängsätts enligt följande: 1-3 år erhåller 9 poäng, mer än 3 år erhåller 18 p. (Max. 18 poäng)

Allmän arbetslivserfarenhet utöver det särskilda förkunskapskravet (omfattning minst halvtid) meriteras genom att tilldelas 0,2 p/månad.  (Max. 24 poäng)

Projektarbete, examensarbete och liknande meriteras inte med urvalspoäng.

För mer ingående beskrivning vänligen läs utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

Frågor?

Kontakta studie- och yrkesvägledare Anna Sjöström  (anna [dot] sjostrom [at] harryda [dot] se  / 031-724 66 09) om du har frågor om behörighet.