Mölnlyckeakademien

Gemensamt för samtliga utbildningar här är att marknaden har ett stort behov av ytterligare kompetens. Logistik, administration och uppdrag knutna till flygplatser hör till utbudet. Kvalitén på innehållet är hög och det handlar uteslutande om yrkeshögskoleutbildningar. Förutsättningarna för att få arbete efter avklarad examen är mycket goda.