Behörighet och urval

Grundläggande behörighet har den som fått ett slutbetyg från gymnasieskola eller vuxenutbildning med minst 2250 godkända gymnasiepoäng, eller avlagt en högskoleförberedande examen alternativt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, eller om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet med ett äldre gymnasie-/vuxenutbildningsbetyg, eller motsvarande krav från folkhögskola eller utländska betyg som är bedömda av VHS (Verket för Högskoleservice).

Du kan även vara behörig via reell kompetens, som på dessa utbildningar innebär att du har minst tre års arbetslivserfarenhet samt godkända betyg i de ämnen som krävs för särskild behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier här.

Krav på särskilda förkunskaper
Till utbildningen krävs godkända betyg (minst E/G/3) i:
- Svenska 1+2 / A+B alt Svenska som andraspråk 1+2 / A+B eller motsvarande
- Matematik 1 a/b/c alt Matematik A eller motsvarande
- Engelska 5 alt Engelska A eller motsvarande

Särskilda förkunskaper - motivering
Ovanstående krav är en förutsättning för att de sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett fördelaktigt sätt. Litteratur och föreläsningar ligger på en hög språklig nivå, både på svenska och engelska. Utbildningens innehåll bygger på att de studerande kan uttrycka sig väl i tal och skrift. Utbildningens kommunikations- och försäljningskurser bygger på en grundförståelse för kommunikationens betydelse, vilket gör att förkunskapskraven i svenska och engelska är befogade. Kurserna Företagsekonomi och Personlig försäljning B2B fordrar grundläggande matematiska kunskaper och därav är matematik ett förkunskapskrav.

Urval

Urvalet baseras på betyg, arbetslivserfarenhet, arbetslivserfarenhet inom branschen samt en intervju. För mer ingående beskrivning vänligen läs utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

Frågor?

Kontakta studie- och yrkesvägledare Anna Sjöström  (anna [dot] sjostrom [at] harryda [dot] se  / 031-724 66 09) om du har frågor om behörighet.