Försäljningsakademien

Försäljning, men även marknadsföring, är självklart fokus här. Redan på 90-talet startade vi den första KY-utbildningen i Sverige inom området. Idag utgör motsvarande YH-utbildning stommen i det som är Försäljningsakademien. Fortfarande anses utbildningen också på många sätt unik. Du får kunskaper som ger dig spetskompetenser i en föränderlig värld. Samtidigt får du en bredd som gör dig attraktiv i många olika branscher, där dina kompetenser är mycket efterfrågade.