Yrkeshögskoleutbildningar, Yh inom YHiM

Försäljningsakademien

Affärsutvecklare komplex försäljning

fyra terminer

Utbildningen är inriktad mot business to business-försäljning där en fullfjädrad affärsutvecklare inom komplex försäljning kan identifiera, genomföra, följa upp och utvärdera nationella samt internationella försäljningsprocesser.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Affärsutvecklare komplex försäljning

Riskhanteringsakademien

Tullspecialist (CCS) distans

50% distans, fem terminer

Denna utbildning ger dig som studerande heltäckande kompetens för att kunna arbeta inom alla kunskapsgrenar inom tullområdet t ex import, export, tullförfaranden med ekonomisk verkan, tullvärde, klassificering av varor, ursprungshantering och transiteringar.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Tullspecialist (CCS) distans

Utvecklare/samordnare informationssäkerhet

Distans halvfart 50%

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Utvecklare/samordnare informationssäkerhet

Mölnlyckeakademien

Löne- och ekonomikonsult

Tre terminer

Utbildningen Löne- och ekonomikonsult ger dig en helhetssyn för att förstå sambanden mellan områdena lön, ekonomi och personal.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Löne- och ekonomikonsult

Lönespecialist

Tre terminer

Utbildningen förbereder dig för den moderna rollen som lönespecialist där det är viktigt att kunna hantera hela flöden av data, från lön till avstämning, såväl som att ha kompetens i ärenden gällande pensioner och försäkringar.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Lönespecialist