Utbildningsmål

Målet med utbildningen Risk Management är att de studerande skall få en komplett utbildning med nödvändiga kunskaper och färdigheter när det gäller ett framtida yrke på en säkerhetsavdelning, eller som ensamt ansvarig för säkerhetsfrågor på ett företag, i en organisation eller inom den offentliga sektorn.
      
Utbildningen skall också förbereda de studerande på en roll som arbetsledare inom området.
      
Vår strävan är att utveckla de studerandes förmåga till kreativa och nytänkande säkerhetsadministratörer, med respekt för individens självbestämmande, integritet och bakgrund. Vår strävan är även att utbildningen skall ge de studerande en personlig utveckling som främjar den blivande yrkesrollen.

Den studerande skall efter fullgjord utbildning

 • kunna fungera som handläggare eller ansvarig handläggare eller samordnare av säkerhet i företag, organisationer och offentlig förvaltning
 • kunna leda och/eller deltaga i projektarbeten inom säkerhetsområdets alla delar
 • kunna leda en organisation i kritiska situationer
 • kunna upprätta upphandlingsunderlag för både personella och tekniska bevakningstjänster med tillhörande ekonomisk uppföljning av gjorda investeringar
 • kunna medverka i det strategiska säkerhetsarbetet för företag och verksamheter
 • kunna ge råd i säkerhetsfrågor till såväl verksamhetsledning som anställda
 • kunna fungera som ledare/lärare för mindre grupper i en utbildningssituation, i ett projekt eller en kollektiv problemlösning
 • kunna arbeta som utredare av inträffade incidenter
 • kunna arbeta som projektör inom larm och bevakning
 • på konsultbasis kunna arbeta med bland annat riskanalys, upprättande av säkerhetspolicy och implementering av säkerhetstänkande
 • kunna fungera som personuppgiftsombud eller personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen