Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • grundläggande biomedicin
 • de branschspecifika krav som riktas på Life Science branschen
 • hur ett företag eller annan verksamhet fungerar som helhet
 • revisioner
 • kvalitetsutveckling och vad som driver den
 • olika kvalitetsmetoder och deras syften samt förståelse för vad som är viktigt att beakta när olika metoder används
 • projektledning
 • ledningssystem och hållbar utveckling

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i

 • hur man använder kvalitetsmetoder i praktiken, för att driva projekt och kontinuerligt förbättringsarbete
 • hur man analyserar och utvecklar en effektiv grundstruktur i ett ledningssystem
 • kunna identifiera problem i befintliga ledningssystem och motivera dem på ett tydligt sätt
 • kunna genomföra en interrevision med avseende på utvalda kvalitetskriterier
 • att leda förbättringsprojekt
 • hållbar utveckling, organisationers hållbarhet och organisationers ansvar
 • intressentmodellen
 • hur man arbetar integrerat med hållbarhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och andra områden
 • hur man driver utvecklings- och förändringsprojekt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • driva kvalitetsutvecklingen i en verksamhet
 • driva ett effektivt projektarbete
 • självständigt leda och samordna förbättringsprojekt
 • formulera en strategi för kvalitetsutveckling
 • Kommunicera kvalitetsarbetet och förbättringsarbetet internt och externt