Behörighet och urval

Grundläggande behörighet har den som fått ett slutbetyg från gymnasieskola eller vuxenutbildning med minst 2250 godkända gymnasiepoäng, eller avlagt en högskoleförberedande examen alternativt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, eller om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet med ett äldre gymnasie-/vuxenutbildningsbetyg, eller motsvarande krav från folkhögskola eller utländska betyg som är bedömda av VHS (Verket för Högskoleservice).

Du kan även vara behörig via reell kompetens, som på dessa utbildningar innebär att du har minst tre års arbetslivserfarenhet samt godkända betyg i de ämnen som krävs för särskild behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier här.

Krav på särskilda förkunskaper
Till utbildningen krävs godkända betyg (minst E/G/3) i:
- Svenska 1+2 / A+B alt Svenska som andraspråk 1+2 / A+B eller motsvarande
- Matematik 1 a/b/c alt Matematik A eller motsvarande
- Engelska 5 alt Engelska A eller motsvarande
- Arbetslivserfarenhet i minst 2 år. Tjänstgöringen ska omfatta minst 50%.

Särskilda förkunskaper - motivering
Litteratur och föreläsningar ligger på en hög språklig nivå, både på svenska och engelska. Utbildningen innehåller också kurser som bygger på god kommunikativ förmåga samt fallenhet för att uttrycka sig väl i skrift, som gör att förkunskapskraven i svenska och engelska är befogade. Då utbildningen innefattar delar som fordrar grundläggande matematiska kunskaper krävs matematik som förkunskap.
Då utbildningen leder till samordnande yrkesroller krävs arbetslivserfarenhet för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett fördelaktigt sätt. Den studerande behöver ha en förförståelse kring hur en verksamhet är uppbyggd samt förstå komplexiteten i hållbarhetsfrågor. De behöver också ha vetskap om företagskulturer då hållbarhetsarbetet påverkas av dessa.

Urval

Urvalet baseras på betyg samt arbetslivserfarenhet. För mer ingående beskrivning vänligen läs utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

Frågor?

Kontakta studie- och yrkesvägledare Anna Sjöström  (anna [dot] sjostrom [at] harryda [dot] se  / 031-724 66 09) om du har frågor om behörighet.