Säkerhetssamordnare

Mats Andersson
Säkerhetskonsult, WSP

Elizabeth Areback
Security and Area Risk Manager SKF Sverige AB

Lennart Bernram
Planeringsledare, Samhällsskydd & Beredskap, NSD/Göteborgs stad

Leif Bouvin
Säkerhetschef, Göteborgs universitet

Peter Eckerström, ordförande 
Säkerhetskonsult, Tresviri

Daniel Ekwall
Universitetslektor, PhD Högskolan i Borås

Frida Emanuelsson
Svenska ledargruppen AB

Sture Fredheim (adjungerad)
Huvudlärare, Riskhanteringsakademien

Bitte Klevendal Englund
Rektor, YHiM

Daniel Holmbom (adjungerad)
Kvalitetsansvarig, Riskhanteringsakademien

Kenneth Lexel
Planeringsledare, Samhällsskydd & Beredskap, ASIS/Göteborg Stad

Frank Paulsson
Utbildningsledare, YHiM

Hans Terner
Bitr. Kompetenscenterschef, Tullverket

Thomas Westlund
Technical Manager Security System, Astra Zeneca

Studeranderepresentanter
Christin Åberg ord, Christin Olsson SÄK15