Vi har problem med en leverantör...

Den underleverantör som har tillhandahållit material till vår online-utbildning för LIA-handledare har slutat arbeta med detta och materialet är för ögonblicket inte tillgängligt.

Vi arbetar för fullt med att försöka få igång en alternativ sajt med detta material så snart som möjligt. Återkom gärna och kolla. Vi kommer att lägga upp det via den här länken.