Bakgrund

Initiativet till utbildningen har sin grund i en dialog mellan Arbetsmarknadsstyrelsen och Vuxenutbildningen i Härryda kommun. Utformning och planering har skett i samarbete med den fackliga organisationen SKTF, utbildningsföretaget Hogia Lön samt bemanningsföretagen Poolia och Manpower m.fl. Samtliga har en mycket god inblick i yrkesområdets krav och är ense om att det finns en god efterfrågan i arbetslivet, såväl nu som åtskillig tid framöver.