Utbildningsmål

Utbildningen – som har fokus på internationell logistik och flygfrakt – planeras och genomförs i nära samverkan med näringslivet genom upparbetade samarbeten med relevanta organisationer och verksamheter avseende både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningen skall ge

 • såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om externa transporter avseende olika typer av system och medel. Hela distributionskedjan beaktas.
 • grundläggande kunskaper om informations- och dokumentationsbehov, samt om teknik och system för informationsöverföring.
 • färdighet i att metodiskt analysera transportbehov samt att välja och utforma transport- och distributionssystem.
 • en god förståelse för logistik och transportekonomi med goda möjligheter till fortsatt utveckling i yrkesrollen.
 • goda insikter i transportbranschens villkor och förutsättningar samt färdigheter i praktiskt arbete med att förbättra lönsamheten.

 

De studerande skall efter fullgjord utbildning kunna

 • planera och samordna transportuppdrag med branschens aktuella gods- och tidplaneringssystem.
 • analysera transportproblem och utföra lönsamhetsberäkningar.
 • ta ansvar för och självständigt förhandla med kunder om transportuppdrag.
 • kommunicera och argumentera självständigt med andra aktörer och yrkesroller, t.ex åkerier, lastägare, inköpare och speditörer inom logistikflödet.
 • beskriva behovet av och ta ansvar för sin fortsatta kompetensutveckling.
 • presentera förslag, lönsamhetskalkyler, offerter mm på ett fackmässigt sätt.