Bakgrund

Transporter och allt runt omkring dem; det som tillsammans kallas för logistik, är något som går hand i hand med samhällets utveckling. För att bygga upp och underhålla ett samhälle behövs transporter. I takt med att globaliseringen ökar, så ökar också behovet av internationella transporter. Allt mer av det vi konsumerar tillverkas i andra länder. Och allt mer av det vi producerar exporterar vi.

Den här utvecklingen gör att logistikbranschen går för högtryck. Behovet av utbildad personal är mycket stort. Tack vare våra goda kontakter med näringslivet har vi fått tydliga signaler om att den här typen av utbildning behövs.

Tillsammans med lärare, medlemmar i ledningsgruppen och andra företag i branschen har vi lagt upp utbildningen efter de kunskapsbehov företagen har. Kursplanen i kombination med dina LIA-perioder kommer därför att ge dig en stark grund att stå på när du sedan skall ut i arbetslivet.