Utbildningsmål

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DEN STUDERANDE HA KUNSKAPER OM:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kunskaper i arbetsrätt och kunna tolka de lagar och avtal som styr lönehantering och personalarbete. De studerande skall ha kunskaper om hur hela processen om lönehantering sker. De studerande skall ha kunskap om företagsekonomiska grundbegrepp, kalkylering, budgetering, verksamhetsstyrning samt organisationsutveckling. De studerande ska förstå hela redovisningsprocessen, kunna bokföra och göra bokslut, analysera och rapportera ekonomisk information. De ska också ha kunskap om de lagar och avtal, som reglerar olika affärsförhållanden, rättsväsendets uppbyggnad och olika sätt att förebygga och lösa juridiska konflikter. Utbildningen ska också ge kunskap i både skriftlig och muntlig presentation på engelska och svenska.

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DEN STUDERANDE HA FÄRDIGHETER I:

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna tolka olika kollektivavtal och ha färdigheter i lönehantering, vilket innebär beräk- ning av bruttolön, skatter, traktamenten, förmåner, pensioner, olika slags frånvaro och statistik. De studerande ska kunna använda olika lönehanteringssystem vid löneberedning. De ska också kunna använda datorn som verktyg i olika typer av ekonomiska till- lämpningar såsom kalkylprogram och redovisningsprogram. De studerande ska kunna använda olika systemstöd inom lön och HR, vara förtrogna med informationssökning, kunna skapa databaser samt producera informationsmaterial för presentation på både svenska och engelska. Under utbildningen arbetar de studerande ofta i projektform, som utvecklar de studerandes sociala kompetens och förmåga att samarbeta, kommunicera och lösa konflikter. Kunskap och kompetens skall baseras på såväl teoretiska som praktiska moment för att de studerande ska kunna förstå sin roll och på kort tid komma in i arbetsuppgifterna.

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING SKA DEN STUDERANDE HA KOMPETENSER FÖR ATT:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att självständigt kunna arbeta som löneadministratör/löneassistent, ekonomi-/redovisningsassistent eller en kombination av dessa. De ska kunna arbeta i olika typer av företag, organisationer samt offentlig förvaltning och ha förståelse för verksamheternas olika förutsättningar och krav. I mindre företag kombineras ofta rollerna och man behöver ha kompetens för att kunna hantera både lön, ekonomi och personaladministration. Den breda kompetens, som utbildningen ger skapar både överblick och helhetssyn, vilket krävs i dagens organisationer. De studerande ska också ha förmåga till konstruktiv problemlösning, självständigt ansvarstagande och att kunna arbeta i projektform och i team. De ska vara förberedda för konsultrollen inom de olika områdena och ska kunna kommunicera/beskriva/förklara för brukare/kunder.

BilagaStorlek
Utbildningsmål Löne- och ekonomiadministratör512.89 kB