LIA – Lärande i Arbetslivet

När teorin varvas med praktiska färdigheter blir utbildningsresultatet optimalt

Nästan alla utbildningar vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke tillämpar så kallad LIA – Lärande i Arbete. Detta innebär att ca en tredjedel av utbildningstiden är förlagd på en eller flera arbetsplatser. I kombination med de teoretiska studier som bedrivs på skolan och praktik i form av LIA blir du optimalt förberedd inför din framtida yrkeskarriär.

Praktik i upp till 27 veckor
Praktiken sker i form av tre längre praktikperioder under terminerna två, tre respektive fyra, om det är en tvåårig utbildning. Tillsammans utgör de i så fall 25 eller 27 veckor, beroende på utbildning. Erfarenheten visar, att en utbildning som blandar teori med praktik skapar en solidare kunskapsgrund. Du får bättre insikt i vad yrket innebär och kan dessutom knyta viktiga kontakter för framtiden. Det är heller inte ovanligt att våra studenter får anställning hos någon av sina LIA-värdar. Därför är det viktigt att LIA-perioderna inte är för korta – båda parter måste få tid att lära känna varandra.

Gör din LIA-period i Sverige – eller utomlands
När det gäller LIA-platser samarbetar Yrkeshögskolan i Mölnlycke med ett stort antal företag, kommuner, organisationer och myndigheter i hela Sverige. Möjligheten att du ska hitta en LIA-plats som passar dig är därför stor.
Det finns också möjlighet för dig att själv kontakta ett företag eller organisation och förlägga dina LIA-period utomlands.

Mer information om LIA får du av din akademi när det är dags.

För dig som är företagare

Vill du ställa upp med ditt företag som LIA-värd?
Välkommen att kontakta oss på YHiM, så berättar vi mer om de fördelar det innebär att ta emot LIA-studerande.