Studiemedel

små mynt

Yh-utbildningar är statligt finansierade. Det innebär att de är fria från terminsavgifter och är studiemedelsberättigande enligt CSN:s normer. Du betalar för kurslitteratur, resor och uppehälle.

Det är enkelt att söka studiemedel
Nu kan du som ska studera med studiemedel i Sverige snabbt och enkelt ansöka direkt via CSN:s webbplats, www.csn.se. Läs mer om hur du ansöker på www.csn.se.